MARCOM

‘Goed zijn en zichtbaar zijn’

Marcom is de afkorting van marketingcommunicatie. Marcom is het overbrengen van een boodschap met als doel het gedrag, de kennis en de houding van mensen te beïnvloeden. Op een dusdanige manier dat zij naar jouw bedrijf kijken, geïnteresseerd raken, in gesprek komen en jouw product of dienst afnemen.

Daarbij zijn twee zaken belangrijk: goed zijn en zichtbaar zijn. Goed en zichtbaar in datgene wat je produceert of als dienst aanbiedt. Maar ook in de manier waarop je bedrijf duurzaam en maatschappelijk betrokken is en verantwoording aflegt.

Op projectbasis adviseer ik bedrijven concreet om in hun zichtbaarheid te groeien en daarmee een boost te geven aan verkoop én legitimatie van datgene wat zij doen. Via sponsoring, social media, public relations en reclame.