Stichting Vrienden van De Twijn werft fondsen voor Christelijk Integraal Kindcentrum De Twijn in Alblasserdam. Deze school biedt voor kinderen van 0 tot 12 jaar een vroeg- en voorschoolse educatie, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang ineen, waarbinnen alle kinderen het stralende middelpunt kunnen zijn en ieder kind de kans krijgt zijn/haar talenten optimaal te ontwikkelen.

Stichting Vrienden van De Twijn ondersteunt hier financieel in, zodat het mogelijk is om aanvullende (les)materialen, methodes of anderszins door de school aan te schaffen. Hierdoor is De Twijn nog beter in staat om ieder kind zicht te laten ontplooien tot een zelfstandig en zelfbewust persoon, voorzien van extra positieve bagage voor de toekomst.

De activiteiten van de Stichting zijn opgedeeld in vier onderdelen: activiteiten, sponsorreclame, Businessclub De Twijn en donaties.

bezoek de website