Vaders voor Lezen

Woensdag 9 september hebben wij in de Speeltuinvereniging Kinderdijk in Alblasserdam voorgelezen. Dit hebben wij gedaan op een interactieve manier met de hulp van dramadocent Judith Pickard. Alle bezoekers van de speeltuin waren van harte welkom om te luisteren naar de verhalen.

Onze president Guido gaf de aftrap met ‘Kikker is verliefd’ en hier kwamen veel enthousiaste reacties op van kinderen die ook verliefd waren. Na dit verhaal hebben wij de kikkers na gedaan.

Wij kregen ook nog heel bijzonder bezoek van de Burgemeester! Hij heeft een heel spannend circus verhaal voorgelezen.

En als verrassing kwam er ook een Minion op bezoek om onze actie voor de Speeltuinvereniging te promoten op het Havenfestival.

Deze activiteit stond geheel in het teken van VadersVoorLezen. Een onderdeel van de week van de alfabetisering. De Week van de Alfabetisering is van 8 tot en met 13 september 2015.

Laaggeletterden worden tot nu toe onvoldoende bereikt. Dit is onaanvaardbaar en onwenselijk.
De Lions kunnen en willen een maatschappelijke bijdrage leveren en iedereen de kans geven om mee te doen in de maatschappij. Wij zetten laaggeletterdheid op de agenda door verbindingen te leggen met de lokale kennis- en infrastructuur, laaggeletterdheid herkennen en mensen doorverwijzen naar de juiste cursus.

Wij werken nauw samen met de Stichting Lezen & Schrijven (http://www.lezenenschrijven.nl/)