Van online verbinding naar offline actie

Online engagement, community building, likes, volgers … Termen die tegenwoordig gewoon in de Dikke van Dalen voorkomen. Ze staan naast de traditionele offline vormen. Het gebruik van beide is belangrijk om met je relaties en netwerken in verbinding te blijven én deze uit te breiden. Vooral ook voor goededoelenorganisaties. Zij zijn afhankelijk van financiële steun en de inzet van vrijwilligers. En daarom uiterst belangrijk om zich continu te profileren en donateurs en vrijwilligers blijvend te binden.

Voor goededoelenorganisaties is het erg interessant om online met de doelgroep te engagen. Te horen wat er speelt en waaraan behoefte is én om mensen enthousiast te maken over je organisatie en doelen. Maar de echte acties vinden toch vaak offline plaats. Hoe kun je hierin de juiste afweging maken? Hoe win je ook online de gunst van donateur en vrijwilliger? Welke kansen biedt online hierin?

Zichtbaarheid en profilering

Het begint allemaal bij het creëren van zichtbaarheid en een goede profilering. Online speelt hierin een belangrijke rol. Een goede website gericht op de bezoeker, de juiste social mediakanalen en linken met stichtingen, verenigingen, acties en personen waarvoor jouw goededoelenorganisatie zich inzet zijn hierbij erg belangrijk. Daar bevindt zich jouw doelgroep namelijk!

Betrokkenheid en werving

Het publiek dat zich aangesproken voelt, is op te delen in twee groepen. De eerste groep bestaat uit mensen die in woorden een goed doel ondersteunen, zoals ambassadeurs. De tweede groep wordt gevormd door mensen die in daden een goed doel ondersteunen, zoals sponsoren, donateurs en vrijwilligers. Beide groepen zijn interessant en bieden online mogelijkheden!

  1. Ondersteuning in woorden

De eerste groep betreft mensen die jouw organisatie een warm hart toedragen. Ze vinden bijvoorbeeld dat je sterke acties op touw hebt gezet of vinden het doel dat je nastreeft gewoon erg goed en willen zich daar graag mee associëren. Zet je deze mensen in als ambassadeur, zowel online als offline, dan speel je in op een belangrijk gegeven dat tot nog meer zichtbaarheid en betere profilering leidt: mensen nemen sneller iets aan van vrienden dan van degene die de boodschap uitzendt, de bron.

  1. Ondersteuning in daden

De tweede groep betreft mensen die graag geld of tijd geven. Ze willen sponsor, donateur of vrijwilliger zijn. Daarbij hebben vrijwilligers een heel andere informatiebehoefte dan donateurs. Zo willen vrijwilligers weten waaraan ze beginnen. Donateurs daarentegen willen weten waar hun geld terecht zal komen en vragen om transparantie.

Zorgen voor blijvende binding

Ben je erin geslaagd om vrijwilligers of donateurs aan je goede doel te binden, is het de kunst om ze vast te houden. Uit onderzoek blijkt dat donateurs, sponsoren en vrijwilligers wel tevreden zijn, maar niet automatisch loyaal blijven aan het goede doel dat ze ondersteunen. Dit komt voornamelijk voor wanneer persoonlijke betrokkenheid ontbreekt in de relatie. Online zal dus ondersteunend moeten zijn in de persoonlijk relatie, door persoonlijke aandacht en waardering te geven. Denk hierbij aan het regelmatig communiceren van bereikte resultaten via online nieuwsbrieven en het aanbieden van mogelijkheden om (nog meer) persoonlijk betrokken te worden.

Wat betekent dit voor de Lions?

De Lions zijn van oudsher traditioneel ingesteld als het gaat om het uitbreiden, verbinden en vasthouden van hun doelgroep. Toch is het – zoals in dit artikel aangegeven – in de huidige tijd van belang ook de juiste stap naar online te nemen. Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier heeft hierin de eerste stappen gezet. De club is zichtbaar via een eigen website, Facebook- en LinkedIn pagina. Op de planning staan nieuwsbrieven om ambassadeurs en geïnteresseerden te informeren. Online de offline kanalen ondersteunen. Zo doen de Lions aan community building. Wat gaat u doen?

Website www.lionsegelantier.nl

Bronvermelding onderzoek: BindicKenniscentrum

Online expert: Named www.named.pro

Bijdrage voor het landelijke Lions magazine